Plan dnia

Nasz „ŻŁOBEK” jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 18.00.

Plan dnia:

Grupa I

6.30 –  8.00 – schodzenie się dzieci, swobodna zabawa

8.10 – 8.50– czynności higieniczne, śniadanie

9.00 – 10.30 – zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w sali zabaw lub w ogródku-

gdy będzie ładna pogoda

10.30 – 11.00- czynności higieniczne, obiad-zupka

11.00-13.00– spotkanie z bajkami, odpoczynek

13.00- 13.30– czynności higieniczne, obiad-drugie danie

13.30-14.30- swobodna zabawa w sali zabaw lub w ogródku- gdy będzie ładna

pogoda

14.30-15.00– czynności higieniczne, I podwieczorek

15.00-16.00- odpoczynek

16.00 – 16.30 – swobodna zabawa

16.30 – 17.00 – czynności higieniczne, II podwieczorek

17.00 – 18.00 – swobodna zabawa, odbieranie dzieci ze żłobka

Grupa II

6.30 –  8.00 – schodzenie się dzieci, swobodna zabawa

8.10 – 8.50– czynności higieniczne, śniadanie

9.00 – 10.30 – zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w sali zabaw lub w ogródku-

gdy będzie ładna pogoda

10.30 – 11.00- czynności higieniczne, obiad-zupka

11.10-11.30– spotkanie z bajkami- czytanie dzieciom

11.30-13.30– odpoczynek

13.30- 14.00– czynności higieniczne, obiad-drugie danie

14.00-15.00- swobodna zabawa w sali zabaw lub w ogródku- gdy będzie ładna pogoda

15.00-15.20– czynności higieniczne, I podwieczorek

15.20-16.30- zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, swobodna zabawa

16.30 – 17.00 – czynności higieniczne, II podwieczorek

17.00 – 18.00 – swobodna zabawa, odbieranie dzieci ze żłobka

W przypadku potwierdzonego  przez lekarza schorzenia wymagającego stosowania zróżnicowanej diety u dziecka, dopuszczalne jest dostarczanie dodatkowej żywności  w porozumieniu z osobami prowadzącymi żłobek.

W przypadku karmienia dziecka mlekiem matki żłobek zapewnia możliwość przechowywania pokarmu i podawania go dziecku .