Cennik

Warunki

Przy zapisie dziecka do naszego żłobka pobierana będzie jednorazowa, bezzwrotna opłata wpisowa w wysokości 150 zł.

W cenę pobytu wliczone jest:

  • całodzienne wyżywienie naszych maluszków (bez mleka modyfikowanego)
  • środki pielęgnacyjne (bez pieluch)
  • zajęcia dodatkowe

Opłata dodatkowe za pobyt maluszków w dni wolne od pracy i dyżury nocne doliczana będzie do opłaty miesięcznej danego dziecka.

Opłaty za dodatkowy pobyt w żłobku wynoszą:

  • W dni wolne od pracy tj. sobota, niedziela i dni świąteczne – 100 zł
  • Dyżury nocne- śledzikowe, sylwestrowe- cena do negocjacji

Inne opłaty:

  • Nieobecności dziecka będą odliczane powyżej 5-tego dnia ciągłej nieobecności ( 5 zł za dzień).
  • W przypadku przedłużenia się pobytu dziecka (powyżej 10 godzin lub po godzinach pracy placówki) opłata za każdą rozpoczętą godzinę wynosi- 20 zł (płatne przy odbiorze malucha)

Czesne za jeden miesiąc wynosi:  1150zł.
(Dotyczy dzieci zameldowanych na terenie Raciborza)

Rzeczywiste koszty: 1650 zł
Dotacje celowe: -500 zł (Urząd Miasta)
Wysokość czesnego dla rodzica: 1150 zł dla mieszkańców Raciborza
Wysokość czesnego dla rodzica: 1650 zł zameldowanego poza Raciborzem
Jeżeli jest pierwsze dziecko, dofinansowanie z RKO 400 zł